Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

W dniu 17 lutego Automobilklub Bydgoski zorganizowa? na bydgoskim kartodromie zawody Bydgoski Mistrz Kierownicy. W imprezie wystartowa?o 42 zawodników. Poni?ej podajemy wyniki poszczególnych przejazdów oraz klasyfikacj? zawodów:

Przejazd 1 generalka

Przejazd 2 generalka

Wyniki klasa S1400

Wyniki klasa S1600

Wyniki klasa S1800

Wyniki klasa S2400

Wyniki klasa WRC

Wyniki klasyfikacja GENERALNA.

Serdecznie zapraszamy te? na kolejn? edycj? zawodów, która odb?dzie si? w dniu 17 marca. Szczegó?y niebawem.

 

postheadericon BYDGOSKI MISTRZ KIEROWNICY - ZAPRASZAMY PO D?UGIEJ PRZERWIE (wpis z dnia 6.02.2018)

Po do?? d?ugiej przerwie serdecznie zapraszamy na zawody z cyklu Bydgoski Mistrz Kierownicy. Impreza odb?dzie si? 17 lutego na bydgoskim kartodromie. Formu?a zawodów pozostaje bez zmian - zapraszamy wszystkich posiadaczy pojazdów do udzia?u. Jedynym dodatkowym warunkiem jest posiadanie i jazda w kasku. Mamy nadziej? ?e uczestnicy b?d? mogli podszkoli? umiej?tno?ci prowadzenia swojego pojazdu a dodatkowo porówna? si? z innymi uczestnikami. Planujemy krótki trening (zapoznanie z torem) i po odprawie trzy przejazdy próby sprawno?ci. Pomiar czasu jak zawsze przeprowadzi firma GROS wi?c b?dzie mo?na na bie??co w internecie podgl?da? czasy przejazdu swoich rywali:-) Dla zwyci?zców klas przewidujemy nagrody honorowe w postaci pucharów.

REGULAMIN IMPREZY

Zg?oszenia nale?y dokona? poprzez formularz elektroniczny

ZG?OSZENIE

LISTA UCZESTNIKÓW

Serdecznie zapraszamy i mamy nadziej? do zobaczenia!!!

 

 

Serdecznie zapraszamy cz?onków oraz sympatyków Automobilklubu Bydgoskiego na spotkanie z Paw?em Oleszakiem Seniorem oraz Paw?em Oleszakiem Juniorem - uczestnikami Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych w kat. motocykle. Spotkanie odb?dzie si? 17 lutego o godz. 18.00 w Park Club - restauracji mieszcz?cej si? w siedzibie naszego Klubu w Bydgoszczy w Parku Ludowym (wjazd od ul. Piotrowskiego). Nasi klubowi koledzy przywioz? swoje motocykle które b?dzie mo?na zobaczy? i pos?ucha?:-) Opowiedz? o ubieg?orocznym sezonie oraz o planach na 2018 rok. Po spotkaniu serdecznie zapraszamy do pozostania i rozmów kuluarowych. Staramy si? równie? ?eby wieczór zako?czy? koncertem muzyki na ?ywo ale o szczegó?ach b?dziemy Was na bie??co informowa?

 

postheadericon BIURO KLUBU NIECZYNNE (wpis z dnia 18.01.2018)

Informujemy, ?e w dniu 19 stycznia 2018 roku biuro Automobilklubu Bydgoskiego b?dzie nieczynne. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy i zapraszamy od poniedzia?ku (22.01.2018) w normalnych godzinach pracy.

 

postheadericon SZCZ??LIWEGO NOWEGO ROKU!!!

 

W imieniu Zarz?du oraz pracowników Automobilklubu Bydgoskiego sk?adamy ?yczenia wszelkiej pomy?lno?ci, spe?nienia marze? oraz realizacji wszelkich zamierze? i celów zarówno tych prywatnych jak i zawodowych oraz sportowych z okazji nadchodz?cego Nowego 2018 Roku!!!

Zapraszamy równie? do op?acania sk?adek cz?onkowskich za 2018 rok ju? od 2 stycznia do naszego biura.