Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

 

Serdecznie zapraszamy cz?onków oraz sympatyków Automobilklubu Bydgoskiego na spotkanie z Paw?em Oleszakiem Seniorem oraz Paw?em Oleszakiem Juniorem - uczestnikami Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych w kat. motocykle. Spotkanie odb?dzie si? 17 lutego o godz. 18.00 w Park Club - restauracji mieszcz?cej si? w siedzibie naszego Klubu w Bydgoszczy w Parku Ludowym (wjazd od ul. Piotrowskiego). Nasi klubowi koledzy przywioz? swoje motocykle które b?dzie mo?na zobaczy? i pos?ucha?:-) Opowiedz? o ubieg?orocznym sezonie oraz o planach na 2018 rok. Po spotkaniu serdecznie zapraszamy do pozostania i rozmów kuluarowych. Staramy si? równie? ?eby wieczór zako?czy? koncertem muzyki na ?ywo ale o szczegó?ach b?dziemy Was na bie??co informowa?

 

postheadericon BIURO KLUBU NIECZYNNE (wpis z dnia 18.01.2018)

Informujemy, ?e w dniu 19 stycznia 2018 roku biuro Automobilklubu Bydgoskiego b?dzie nieczynne. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy i zapraszamy od poniedzia?ku (22.01.2018) w normalnych godzinach pracy.

 

postheadericon SZCZ??LIWEGO NOWEGO ROKU!!!

 

W imieniu Zarz?du oraz pracowników Automobilklubu Bydgoskiego sk?adamy ?yczenia wszelkiej pomy?lno?ci, spe?nienia marze? oraz realizacji wszelkich zamierze? i celów zarówno tych prywatnych jak i zawodowych oraz sportowych z okazji nadchodz?cego Nowego 2018 Roku!!!

Zapraszamy równie? do op?acania sk?adek cz?onkowskich za 2018 rok ju? od 2 stycznia do naszego biura.

 

postheadericon WESO?YCH ?WI?T!!!

ZDROWYCH, SPOKOJNYCH ?WI?T

ORAZ WSZELKIEJ POMY?LNO?CI W NOWYM ROKU

WSZYSTKIM CZ?ONKOM, KLIENTOM ORAZ SYMPATYKOM AUTOMOBILKLUBU BYDGOSKIEGO

?YCZ? ZARZ?D ORAZ PRACOWNICY!!!

 

postheadericon UROCZYSTA GALA ZO PZM (wpis z dnia 11.12.2017)

W minion? niedziel? odby?o si? podsumowanie sezonu ZO PZM Bydgoszcz. Na uroczystej gali nagrodzeni zostali zawodnicy oraz uhonorowano kluby które zdoby?y tytu?y mistrzowskie w 2017 roku. Serdecznie gratulujemy Joannie J?drzejczak za zdobycie tytu?u Wicemistrza Okr?gu klasyfikacji generalnej KJS w kat. pilotów, Tomaszowi J?drzejczak za zdobycie tytu?u II Wicemistrza Okr?gu klasyfikacji generalnej oraz 3 miejsca w klasie 3 w KJS. Nagrodzeni zostali równie? koledzy ?ukasz Sawicki za zdobycie tytu?u Wicemistrza Polski Oponeo Rallycross w klasie BMW oraz tytu?u Wicemistrza Okr?gu bydgoskiego w Oponeo Rallycross, Dawid Struensee za zdobycie tytu?u II Wicemistrza Polski Oponeo Rallycross w klasie BMW. Automobilklub Bydgoski uhonorowany zosta? za zdobycie klubowego tytu?u II Wicemistrza Polski w Oponeo Rallycross oraz II Wicemistrza okr?gu w Oponeo Rallycross. Dodatkowo odznakami Zas?u?ony dla PZM stopnia srebrnego odznaczony zosta? Dawid Struensee a stopnia br?zowego Bartosz Cholewczy?ski. Serdecznie wszystkim gratulujemy!!!!