Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

Informujemy, ?e w dziale "Projekty Unijne - do pobrania" zosta? umieszczony harmonogram dla osób zakwalifikowanych na szkolenia do grupy III. Szkolenia odb?d? si? - teoria "prawo jazdy" w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego w Bydgoszczy, "Przedstawiciel handlowy", "Windykator", Program Aktywnego Rozwoju w Hotelu "Centralnym" przy ul. Dworcowej 23 w Che?mnie. Dodatkowo informujemy, ?e mo?na jeszcze zg?asza? ch?? udzia?u w projekcie "Przysz?o?? z pasj?" wspó?finansowanym ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Zosta?o ju? tylko kilka ostatnich miejsc wi?c serdecznie zapraszamy wszystkich niezdecydowanych... Dodatkowe informacje o warunkach jakie musz? spe?nia? uczestnicy projektu dost?pne s? w zak?adce "Programy Unijne".