Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

postheadericon TYTU? ZAZBYTKOWY MOTOCYKL ROKU 2017 DLA NASZEGO KLUBOWEGO KOLEGI (wpis z dnia 28.11.2017)

Niezmiernie mi?o jest nam poinformowa? ?e motocykl Panonia T5 (rok prod. 1968) naszego klubowego kolegi Paw?a Jakuba Oleszaka zdoby? tytu? zabytkowy motocykl roku przyznawany przez G?ówn? Komisj? Pojazdów Zabytkowych PZM. Gratulujemy!!!

 

 

Niezmiernie mi?o nam poinformowa?, ?e Automobilklub Bydgoski ponownie zago?ci? na podium w rankingu bydgoskich szkó? jazdy. Trzecie miejsce ze zdawalno?ci? ponad 52 % nie jest mo?e idealne ale na pewno nie mamy si? czego wstydzi?. Szkol?c kierowców zawsze staramy si? ich nauczy? bezpiecznie je?dzi? i wida? ?e to si? udaje. Serdecznie zapraszamy wszystkich ch?tnych na kursy nauki jazdy.

Pe?en ranking znajdziecie TUTAJ.

 

postheadericon NASI KLUBOWI KOLEDZY WYWALCZYLI 10 MIEJSCE W POLSCE!!!

Bardzo mi?o nam poinformowa?, ?e nasi klubowi koledzy Pawe? Jakub Oleszak (Pannonia T5) oraz Pawe? Krzysztof Oleszak (SHL M11W) wywalczyli dla Automobilklubu Bydgoskiego 10 miejsce Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych w kat. motocykli w sezonie 2017. By? to pierwszy pe?ny sezon w cyklu MPPZ - nie oby?o si? bez awarii sprz?tu, nie unikn?li kontuzji ale dojechali do ko?ca sezonu!!!

Jeste?my bardzo dumni z osi?gni?cia "Paw?ów" i sk?adamy im serdeczne gratulacje. Wiemy, ?e ju? teraz szykuj? si? na kolejny sezon w którym b?d? walczy? o jeszcze lepsze lokaty.

 

postheadericon JU? W NAJBLI?SZY WEEKEND KOLEJNA RUNDA OPONEO MISTRZOSTW POLSKI W RALLYCROSS (wpis z dnia 23.08.2017)

foto: Pawe? Pa?czy?ski

Ju? w najbli?szy weeekend na torze rallycrosowym w S?omczynie odb?dzie si? kolejna runda OPONEO Mistrzostw Polski w Rallycross. Barwy naszego Klubu reprezentowa? b?d? Dawid Struensee, ?ukasz Sawicki i Kamil Wysocki. Ca?a trójka startuje w markowej klasie BMW E36. ?yczymy powodzenia i mamy nadziej? ?e walka b?dzie toczy? si? tylko na torze i ?adne awarie nie b?d? rozprasza? naszych zawodników. POWODZENIA!!!

 

Dosz?y do nas sygna?y, ?e Policja oraz Stra? Miejska zaczyna mie? k?opot z prezentowanymi na Starym Rynku w Bydgoszczy pojazdami zabytkowymi cz?onków naszego Klubu. Pomimo posiadania specjalnego identyfikatora s?u?by wystawi?y kilka mandatów za nieuprawnione parkowanie w strefie zamieszkania (ca?y obszar Starego Rynku). Podj?li?my stosowne kroki maj?ce na celu sformalizowanie dotychczasowej "cichego" porozumienia pomi?dzy Automobilklubem Bydgoskim a miastem Bydgoszcz i zawarli?my stosown? umow? z ZDMiKP dzi?ki której ju? ?adna ze s?u?b nie powinna mie? problemu z pojazdami. Umowa zawierana jest na miesi?c pocz?wszy od lipca a ko?cz?c we wrze?niu. W umowie wymienione s? numery rejestracyjne pojazdów których w?a?ciciele posiadali identyfikator oraz OP?ACILI SK?ADK? CZ?ONKOWSK? ZA 2017 rok. Bardzo prosimy aby ch?? prezentacji pojazdu ka?dorazowo uzgadnia? z kol. Stanis?awem Kosowskim - Przewodnicz?cym Sekcji Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Bydgoskiego (tel. 506 452 472), który jest osob? bezpo?rednio odpowiedzialn? za porz?dek i bezpiecze?stwo podczas prezentacji.

Terminy prezentacji ww miesi?cu lipcu uzgodnione z ZDMiKP

- 8/9 lipca godz. 10.00 - 20.00

- 22/23 lipca godz. 10.00 - 20.00

- 28 lipca godz. 18.00 - 21.00

- 29/30 lipca godz. 10.00 - 20.00

Dodatkowo osoby które nie posiada?y identyfikatorów a maj? op?acon? sk?adk? cz?onkowsk? i chc? prezentowa? swoje pojazdy bardzo prosimy o przes?anie na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. numeru rejestracyjnego swojego pojazdu, marki i modelu oraz swojego imienia i nazwiska. Po weryfikacji powy?szych danych pojazdy zostan? dopisane do umowy.

Mamy nadziej? ?e sformalizowanie tego swoistego muzeum na ko?ach pozwoli spokojnie i bez zb?dnego stresu pokaza? mieszka?com Bydgoszczy i turystom Wasze pojazdy a tak?e mamy nadziej? ?e poinformujecie tych którzy jeszcze nie wiedz? ?e od prawie 90-ciu lat w Bydgoszczy dzia?a nasze Stowarzyszenie - Automobilklub Bydgoski