Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

postheadericon NIE ?YJE PREZES HONOROWY AUTOMOBILKLUBU BYDGOSKIEGO ROMUALD PILACZY?SKI

Ze smutkiem ingormujemy, ?e w dniu 11 lutego zmar? wieloletni Prezes Honorowy naszego Stowarzyszenia, Pan Romuald Pilaczy?ski. Od pocz?tku swojej kariery zawodowej zwi?zany z Automobilklubem Bydgoskim, w którym pe?ni? funkcje Sekretarza Zarz?du i Prezesa. Jego wk?ad w rozwój Klubu doceniony zosta? przez Walne Zebranie Cz?onków, które nada?o mu tytu? Prezesa Honorowego.

Pogrzeb odb?dzie si? w dniu 15 lutego o godz. 12.45 na Cmentarzu Parafii Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa na Ludwikowie.

??cz?c si? w bólu z najbli?szymi, sk?adamy kondolencje.

CZE?? JEGO PAMI?CI!!!

 

postheadericon WESO?YCH ?WI?T!!!

ZDROWYCH WESO?YCH I RADOSNYCH ?WI?T BO?EGO NARODZENIA ORAZ WSZELKIEJ POMY?LNO?CI W NADCHODZ?CYM 2019 ROKU ?YCZ? ZARZ?D I PRACOWNICY AUTOMOBILKLUBU BYDGOSKIEGO!!!

 

postheadericon BYDGOSKI MISTRZ KIEROWNICY 3.11.2018 (wpis z dnia 29.10.218)

Serdecznie zapraszamy na kolejn? ods?on? zawodów Bydgoski Mistrz Kierownicy. Impreza odb?dzie si? 3 listopada od godz. 8.00 na bydgoskim kartodromie. Zapraszamy wszystkich posiadaczy samochodów - wystarczy auto z wa?nym badaniem technicznym i polis? OC, kask i ch?? sprawdzenia swoich umiej?tno?ci z innymi uczestnikami. Dla zwyci?zców klas i klasyfikacji generalnej organizator ufundowa? puchary. Zapewniamy wiele sportowych emocji i super atmosfer?. Bardzo prosimy o punktualne przybycie poniewa? przed startem przeprowadzone zostanie badanie g?o?no?ci (zgodne z regulaminem obiektu). Zg?oszenia do zawodów mo?na dokona? poprzez formularz internetowy

ZG?OSZENIE

LISTA UCZESTNIKÓW

REGULAMIN ZAWODÓW

W razie jakichkolwiek pyta? prosimy i kontakt Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 523226246 lub bezpo?rednio w siedzibie Klubu.

ZAPRASZAMY!!!

 

postheadericon WALKA O TYTU?Y MITRZOWSKIE W OPONEO MISTRZOSTWACH POLSKI RALLYCROSS (wpis z dnia 11.10.2018)

Ju? w najbli?szy weekend zawodnicy reprezentuj?cy nasz Klub wystartuj? w Toruniu w fina?owej rundzie Oponeo Mistrzostwach Polski Rallycross. Dawid Struensee walczy o tytu? Wicemistrza Polski w najmocniej obsadzonej klasie Supernational a Kamil Wysocki o czo?owe pozycje w RWD CUP. Emocji na pewno nie zabraknie. Trzymajcie kciuki! Gdyby kto? mia? ochot? kibicowa? na ?ywo to zawody rozpoczynaj? si? w sobot? oko?o godz. 11.00.

 

postheadericon WESTERN MUSTANG WEEKEND JU? W NAJBLI?SZ? SOBOT? (wpis z dnia 18.09.2018)

Ju? w najbli?szy weekend do Bydgoszczy zjad? si? kultowe pojazdy Ford Mustang. B?dziemy mogli podziwia? wszystkie modele Mustangów - od pierwszych lat produkcji do tych najnowszych. W sobot? 22 wrze?nia oko?o godz. 10.30 pilotowana przez Policj?, Inspekcj? Transportu Drogowego oraz Stra? Miejsk? kolumna 50 pojazdów wyjedzie z My?l?cinka i ulicami Gda?sk? i Focha dojad? do Mostowej i Placu Teatralnego, gdzie do godz. 17.00 odb?dzie si? prezentacja aut. Serdecznie zapraszamy wszystkich mi?o?ników motoryzacji do udzia?u w imprezie. Western Mustang Weekend organizowany jest przez Automobilklub Bydgoski oraz dzia?aj?c? przy naszym Stowarzyszeniu Sekcj? Mi?o?ników Pojazdów Ford Mustang przy wspó?pracy Urz?du Miasta Bydgoszczy. Impreza odbywa si? pod patronatem Prezydenta Bydgoszczy Pana Rafa? Bruskiego.

W zwi?zku z powy?sz? imprez? w dniu 21 wrze?nia o godz. 17.00 zamkni?ta zostanie strefa p?atnego parkowania. Przewidujemy równie? kilkunastominutowe zamkni?cie ulicy Focha w celu wjazdu oraz wyjazdu kolumny pojazdów uczestnicz?cych w imprezie. Na czas trwania prezentacji zamkni?ty zostanie równie? ruch dla pojazdów na ul. Mostowej. Za powy?sze utrudnienia przepraszamy i jeszcze raz serdecznie zapraszamy do zobaczenia prezentowanych Mustangów!