Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

postheadericon WALKA O TYTU?Y MITRZOWSKIE W OPONEO MISTRZOSTWACH POLSKI RALLYCROSS (wpis z dnia 11.10.2018)

Ju? w najbli?szy weekend zawodnicy reprezentuj?cy nasz Klub wystartuj? w Toruniu w fina?owej rundzie Oponeo Mistrzostwach Polski Rallycross. Dawid Struensee walczy o tytu? Wicemistrza Polski w najmocniej obsadzonej klasie Supernational a Kamil Wysocki o czo?owe pozycje w RWD CUP. Emocji na pewno nie zabraknie. Trzymajcie kciuki! Gdyby kto? mia? ochot? kibicowa? na ?ywo to zawody rozpoczynaj? si? w sobot? oko?o godz. 11.00.

 

postheadericon WESTERN MUSTANG WEEKEND JU? W NAJBLI?SZ? SOBOT? (wpis z dnia 18.09.2018)

Ju? w najbli?szy weekend do Bydgoszczy zjad? si? kultowe pojazdy Ford Mustang. B?dziemy mogli podziwia? wszystkie modele Mustangów - od pierwszych lat produkcji do tych najnowszych. W sobot? 22 wrze?nia oko?o godz. 10.30 pilotowana przez Policj?, Inspekcj? Transportu Drogowego oraz Stra? Miejsk? kolumna 50 pojazdów wyjedzie z My?l?cinka i ulicami Gda?sk? i Focha dojad? do Mostowej i Placu Teatralnego, gdzie do godz. 17.00 odb?dzie si? prezentacja aut. Serdecznie zapraszamy wszystkich mi?o?ników motoryzacji do udzia?u w imprezie. Western Mustang Weekend organizowany jest przez Automobilklub Bydgoski oraz dzia?aj?c? przy naszym Stowarzyszeniu Sekcj? Mi?o?ników Pojazdów Ford Mustang przy wspó?pracy Urz?du Miasta Bydgoszczy. Impreza odbywa si? pod patronatem Prezydenta Bydgoszczy Pana Rafa? Bruskiego.

W zwi?zku z powy?sz? imprez? w dniu 21 wrze?nia o godz. 17.00 zamkni?ta zostanie strefa p?atnego parkowania. Przewidujemy równie? kilkunastominutowe zamkni?cie ulicy Focha w celu wjazdu oraz wyjazdu kolumny pojazdów uczestnicz?cych w imprezie. Na czas trwania prezentacji zamkni?ty zostanie równie? ruch dla pojazdów na ul. Mostowej. Za powy?sze utrudnienia przepraszamy i jeszcze raz serdecznie zapraszamy do zobaczenia prezentowanych Mustangów!

 

Po czterech rundach Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych w kat. Motocykli nasi klubowi koledzy zajmuj? ca?y czas bardzo wysokie miejsca. Pawe? Jakub Oleszak (AVO SIMSON i VELOCETTE LE 200) zajmuje drugie miejsce w klasie post1945 a Pawe? Krzysztof Oleszak (SHL M17 Gazela) zajmuje w klasie post1960 trzecie miejsce. Do ko?ca sezonu pozosta?y tylko dwie rundy i mamy nadziej? ?e po kilkudziesi?ciu latach przerwy zawodnicy Automobilklubu Bydgoskiego ponownie zdob?d? tytu?y mistrzowskie. W klasyfikacji klubowej zajmujemy 8 miejsce. Trzymamy kciuki za ko?cowy sukces!!!

Wyniki po czterech rundach

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie firmy zwi?zane z motoryzacj? do udzia?u w IX Edycji Pucharu MOTO-BYDGOSZCZ. Impreza odb?dzie si? 25 maja a baza zlokalizowana b?dzie na Wyspie M?y?skiej. Przyjmowanie zg?osze? od godz. 9.00, ok. godz. 10.00 odprawa uczestników w Sali Sesyjnej Ratusza, start pierwszej za?ogi na tras? o godz. 11.00.

Tak jak co roku patronat honorowy nad rajdem obj?? Prezydent Bydgoszczy Pan Rafa? Bruski, a wspó?organiztorem imprezy jest Wydzia? Uprawnie? Komunikacyjnych Urz?du Miasta Bydgoszczy.

Od rana na Wyspie M?y?skiej planujemy wiele atrakcji dla mieszka?ców, m.in. wystaw? nowych samochodów, wystaw? samochodów zabytkowych, pokaz motoambulansu, symulatory jazdy bez zapi?tych pasów bezpiecze?stwa oraz wiele innych. Nowo?ci? w tym roku jest pokaz fryzjerstwa i makija?u - przez ca?y dzie? b?dzie mo?na skorzysta? z fachowych podpowiedzi nauczycieli i uczniów Zespo?u Szkó? nr 1.

Trasa rajdu przebiega? b?dzie ulicami Bygdoszczy oraz okolic, a uczestnicy b?d? musieli znale?? odpowiedzi na postawione przez organizatora pytania. Dodatkowo do wykonania b?d? zadania rekreacyjne oraz próba sprawno?ci jazdy która odb?dzie si? na Kartodromie PZM.

Serdecznie zapraszamy do udzia?u - w razie jakichkolwiek pyta? prosimy o kontak telefoniczny (52 3226246) lub za pomoc? poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

postheadericon RELACJA Z I RUNDY MPPZ (wpis z dnia 30.04.2018)

Zapraszamy do przeczytania zapowiadanej wcze?niej relacji z I rundy Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych w której 5 miejsce zaj?li nasi klubowi koledzy Pawe? Oleszak oraz Pawe? Oleszak Junior.

RELACJA