Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

postheadericon JU? W NAJBLI?SZY WEEKEND KOLEJNA RUNDA OPONEO MISTRZOSTW POLSKI W RALLYCROSS (wpis z dnia 23.08.2017)

foto: Pawe? Pa?czy?ski

Ju? w najbli?szy weeekend na torze rallycrosowym w S?omczynie odb?dzie si? kolejna runda OPONEO Mistrzostw Polski w Rallycross. Barwy naszego Klubu reprezentowa? b?d? Dawid Struensee, ?ukasz Sawicki i Kamil Wysocki. Ca?a trójka startuje w markowej klasie BMW E36. ?yczymy powodzenia i mamy nadziej? ?e walka b?dzie toczy? si? tylko na torze i ?adne awarie nie b?d? rozprasza? naszych zawodników. POWODZENIA!!!

 

Dosz?y do nas sygna?y, ?e Policja oraz Stra? Miejska zaczyna mie? k?opot z prezentowanymi na Starym Rynku w Bydgoszczy pojazdami zabytkowymi cz?onków naszego Klubu. Pomimo posiadania specjalnego identyfikatora s?u?by wystawi?y kilka mandatów za nieuprawnione parkowanie w strefie zamieszkania (ca?y obszar Starego Rynku). Podj?li?my stosowne kroki maj?ce na celu sformalizowanie dotychczasowej "cichego" porozumienia pomi?dzy Automobilklubem Bydgoskim a miastem Bydgoszcz i zawarli?my stosown? umow? z ZDMiKP dzi?ki której ju? ?adna ze s?u?b nie powinna mie? problemu z pojazdami. Umowa zawierana jest na miesi?c pocz?wszy od lipca a ko?cz?c we wrze?niu. W umowie wymienione s? numery rejestracyjne pojazdów których w?a?ciciele posiadali identyfikator oraz OP?ACILI SK?ADK? CZ?ONKOWSK? ZA 2017 rok. Bardzo prosimy aby ch?? prezentacji pojazdu ka?dorazowo uzgadnia? z kol. Stanis?awem Kosowskim - Przewodnicz?cym Sekcji Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Bydgoskiego (tel. 506 452 472), który jest osob? bezpo?rednio odpowiedzialn? za porz?dek i bezpiecze?stwo podczas prezentacji.

Terminy prezentacji ww miesi?cu lipcu uzgodnione z ZDMiKP

- 8/9 lipca godz. 10.00 - 20.00

- 22/23 lipca godz. 10.00 - 20.00

- 28 lipca godz. 18.00 - 21.00

- 29/30 lipca godz. 10.00 - 20.00

Dodatkowo osoby które nie posiada?y identyfikatorów a maj? op?acon? sk?adk? cz?onkowsk? i chc? prezentowa? swoje pojazdy bardzo prosimy o przes?anie na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. numeru rejestracyjnego swojego pojazdu, marki i modelu oraz swojego imienia i nazwiska. Po weryfikacji powy?szych danych pojazdy zostan? dopisane do umowy.

Mamy nadziej? ?e sformalizowanie tego swoistego muzeum na ko?ach pozwoli spokojnie i bez zb?dnego stresu pokaza? mieszka?com Bydgoszczy i turystom Wasze pojazdy a tak?e mamy nadziej? ?e poinformujecie tych którzy jeszcze nie wiedz? ?e od prawie 90-ciu lat w Bydgoszczy dzia?a nasze Stowarzyszenie - Automobilklub Bydgoski

 

postheadericon III RUNDA OPONEO MISTRZOSTW POLSKI W RALLYCROSS (wpis z dnia 29.06.2017)

Miniony weekend to nie tylko Rallysprint AB CUP i BMW-Challenge. W Toruniu odby?a si? III Runda OPONEO Mistrzostw Polski w Rallycross, w której wystartowali koledzy z naszego Klubu - Dawid Struensee, ?ukasz Sawicki Luk Sawinci i Kamil Wysocki. Ca?a trójka walczy?a o zwyci?stwo w klasie BMW E36. Po udanych sobotnich kwalifikacjach w których nasi koledzy zaj?li czo?owe miejsca w niedziel? wystartowali do drugiej cz??ci zawodów. Do fina?u dostali si? ?ukasz i Dawid i znaj?c ich umiej?tno?ci i wol? walki czekali?my na podium. Niestety tym razem ?ukasz dojecha? na najgorszym dla sportowca, czwartym miejscu a Dawid po problemach technicznych przejecha? lini? mety na szóstej pozycji. Jeste?my pewni, ?e na kolejnej rundzie podium b?dzie wygl?da?o zdecydowanie inaczej:-) Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom oraz ich konkurentom tego, ?e stworzyli niesamowite widowisko i dali kibicom wiele sportowych emocji!!!
 
Foto Pawe? Pa?czy?ski
 

postheadericon BIURO KLUBU ZAMKNI?TE (wpis z dnia 14.06.2017)

Informujemy, ?e w dniu 16 czerwca biuro Automobilklubu Bydgoskiego b?dzie nieczynne. Za ewentualne utrudnienia bardzo przepraszamy. Zapraszamy od dnia 19 czerwca w normalnych godzinach urz?dowania.

 

Przypominamy, ?e ju? jutro tak jak w ka?dy ostatni pi?tek miesi?ca na Starym Rynku w Bydgoszczy odb?dzie si? spotkanie cz?onków Sekcji Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Bydgoskiego. Spotkanie rozpocznie si? o godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy:-)