Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

Niezmiernie mi?o jest nam poinformowa?, ?e Automobilklub Bydgoski obj?? patronat honorowy nad dzia?aniami podejmowanymi przez Akademi? Renowacji. Jeste?my przekonani, ?e po??czenie pomys?ów i dzia?a? Akademii oraz wiedzy i do?wiadczenia cz?onków naszego Stowarzyszenia pozwoli nam wspólnie realizowa? pasje zwi?zane z motoryzacj?. O dzia?aniach Akademii Renowacji oraz naszych wspólnych inicjatywach mo?ecie wi?cej dowiedzie? si? na oficjalnym profilu facebook'owym

AKADEMIA RENOWACJI

 

postheadericon ZAWODNICY NASZEGO KLUBU ZAKO?CZYLI SEZON NIEMIECKIEGO PUCHARU SCHOTTER CUP (wpis z dnia 17.11.2016)

W minion? sobot? w okolicach Poczdamu odby?a si? ostatnia runda niemieckiego pucharu rajdowego SCHOTTER CUP. W ca?ym cyklu zawodów startowali nasi klubowi koledzy - Dawid Struensee/Tomasz Borko (BMW E36 318ti) i Maciej Figel/Jacek Kociszewski (BMW E30 318is) a w kilku rundach wystartowa? równie? ?ukasz Sawicki (BMW E36 318is). Niestety ostatnia runda która decydowa?a o klasyfikacji ca?ego sezonu nie by?a dla naszych kolegów szcz??cliwa - Maciej z Jackiem zako?czyli jazd? z powodu awarii elektrycznej ju? po pierwszym OES-ie a Dawid z Tomkiem od trzeciego odcinka jechali z urwanymi mocowaniami silnika i bardziej skupiali si? na dojechaniu do mety ni? na walce o zwyci?stwo. Na szcz??cie pomimi sporych k?opotów uda?o im si? dojecha? do mety i zaj?li trzecie miejscec w klasie H14. Obie za?ogi w klasyfikacji generalnej sezonu znalaz?y si? w pierwszej dziesi?tce - Dawid z Tomkiem zako?czyli sezon na 7 miejscu (2 w swojej klasie) a Maciej z Jackiem na 9 miejscu (3 w klasie). Bardzo szkoda ostatniej rundy i cennych punktów które uciek?y, jednak nasi koledzy obiecuj?, ?e za rok powalcz? o najwy?sze lokaty.

Serdecznie gratulujemy osi?gni?tego wyniku a wszystkich którzy chc? zapozna? si? dok?adniej z dokonaniami zawodników zapraszamy na ich stron? internetow? www.polandteam.pl i oficjalny profil na fb RALLYSPRINT POLAND TEAM

 

postheadericon DAWID STRUENSEE Z PUCHAREM POLSKI W RALLYCROSSIE (wpis z dnia 17.10.2016)

W miniony weekend na Autodromie S?omczyn odby?y si? ostatnie w tym sezonie zawody Pucharu Polski w Rallycrossie. W imprezie wystartowa?o dwóch reprezentantów naszego Klubu - Dawid Struensee oraz Kamil Wysocki - oboje w klasie BMW E36.

Dawid ju? przed ostatni? rund? zapewni? sobie tytu? Mistrza Okr?gu w Rallycross, a w S?omczynie walczy? o Puchar Polski. Dawid okaza? si? bezkonkurencyjny i po wygraniu prawie wszystkich swoich wy?cigów zwyci??y? w obu rundach i potwierdzi? ponown? dominacj? na torach Rallycrossowych. Puchar Polski wraz z jego zdobywc? pojecha? do Bydgoszczy:-)

Sk?adamy Dawidowi serdeczne gratulacje, tym bardziej ?e w rozegranych o?miu rundach siedem wygra?, a w jednej zwyci?stwa pozbawi?a go awaria samochodu. Jeste?my dumni ?e w naszym Klubie s? tacy zawodnicy!!! Wielkie brawa a teraz czas na ?wi?towanie!!!

 

postheadericon IWONA KUKIER (wpis z dnia 23.08.2016)

Ze smutkiem przyj?li?my informacj? o ?mierci naszej klubowej kole?anki Iwony Kukier. Zapami?tamy j? jako zawsze u?miechni?t? i otwart? dziewczyn?, zakochan? w swojej znanej w ca?ej Europie Syrenie Cabrio. CZE?? JEJ PAMI?CI!

 

postheadericon KURS PRAWA JAZDY KAT. B TEORIA W TYDZIE? (wpis z dnia 21.07.2016)

Chcesz nied?ugo tak je?dzi???? Automobilklub Bydgoski Ci? nauczy :-) Zapraszamy na kurs prawa jazdy kat. B. Teoria w tydzie?. Jazdy Toyot? Yaris. Szczegó?y pod numerem telefonu 602 600 598. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!