Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

postheadericon DAWID STRUENSEE Z PUCHAREM POLSKI W RALLYCROSSIE (wpis z dnia 17.10.2016)

W miniony weekend na Autodromie S?omczyn odby?y si? ostatnie w tym sezonie zawody Pucharu Polski w Rallycrossie. W imprezie wystartowa?o dwóch reprezentantów naszego Klubu - Dawid Struensee oraz Kamil Wysocki - oboje w klasie BMW E36.

Dawid ju? przed ostatni? rund? zapewni? sobie tytu? Mistrza Okr?gu w Rallycross, a w S?omczynie walczy? o Puchar Polski. Dawid okaza? si? bezkonkurencyjny i po wygraniu prawie wszystkich swoich wy?cigów zwyci??y? w obu rundach i potwierdzi? ponown? dominacj? na torach Rallycrossowych. Puchar Polski wraz z jego zdobywc? pojecha? do Bydgoszczy:-)

Sk?adamy Dawidowi serdeczne gratulacje, tym bardziej ?e w rozegranych o?miu rundach siedem wygra?, a w jednej zwyci?stwa pozbawi?a go awaria samochodu. Jeste?my dumni ?e w naszym Klubie s? tacy zawodnicy!!! Wielkie brawa a teraz czas na ?wi?towanie!!!

 

postheadericon IWONA KUKIER (wpis z dnia 23.08.2016)

Ze smutkiem przyj?li?my informacj? o ?mierci naszej klubowej kole?anki Iwony Kukier. Zapami?tamy j? jako zawsze u?miechni?t? i otwart? dziewczyn?, zakochan? w swojej znanej w ca?ej Europie Syrenie Cabrio. CZE?? JEJ PAMI?CI!

 

postheadericon KURS PRAWA JAZDY KAT. B TEORIA W TYDZIE? (wpis z dnia 21.07.2016)

Chcesz nied?ugo tak je?dzi???? Automobilklub Bydgoski Ci? nauczy :-) Zapraszamy na kurs prawa jazdy kat. B. Teoria w tydzie?. Jazdy Toyot? Yaris. Szczegó?y pod numerem telefonu 602 600 598. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

postheadericon KIEROWCY AUTOMOBILKLUBU BYDGOSKIEGO ZAJ?LI CA?E PODIUM 23 ADAC PAUL OSTBAYERN RALLYE (wpis z dnia 19.07.2016)

 

Wczoraj w nocy (18.07) ekipa Rallysprint Poland Team sk?adaj?ca si? z kierowców Automobilklubu Bydgoskiego wróci?a z kolejnego rajdowego weekendu. Tym razem walczyli?my w okolicach zabytkowej Pasawy w po?udniowych Niemczech. Na starcie rajdu stan?li
Maciej Figel (A. Bydgoski) / Jacek Kociszewski (A. Bydgoski) jad?cy BMW E30 318is
Dawid Struensee (A. Bydgoski) / Tomasz Borko jad?cy BMW E36 318ti
?ukasz Sawicki (A. Bydgoski) / Mateusz Podraza w BMW E36 318is.
Po starcie na niemieckim BERGRINGU gdzie nasi kierowcy zaj?li dwa piersze miejsca na podium klasy H14 nasze nastawienie by?o bardzo bojowe i jechali?my na rajd z my?l? o zaj?ciu ca?ego podium. Po pozytywnym przej?ciu badania technicznego w niedziel? od godz. 7.00 rozpocz?li?my objazd i opis trasy. Cztery z sze?ciu odcinków specjalnych zlokalizowano w ?wirowni - by?y na nich skoki, zjazdy, podjazdy, szerokie i w?skie zakr?ty, ogromne ka?u?e - jednym s?owem bardzo techniczne i wymagaj?ce skupienia odcinki. Kolejne dwa OES-y to ju? jazda w otwartym terenie - odcinki przebiega?y przez szutrowe polne drogi, by?o du?o drzew, hamowa? wi?c te? nie mo?na by?o sobie pozwoli? na rozlu?nienie. Po pierwszej p?tli wyniki wygl?da?y dla polskich zawodników wy?mienicie - pierwsze trzy miejsca w klasie H14 zajmowali nasi koledzy i po krótkiej teamowej naradzie zosta?a ustalona taktyka - jedziemy bez zb?dneo ryzyka i pilnujemy swoich pozycji. Na szcz??cie pomimo drobnych k?opotów z rajdówk? Macieja i Jacka (niedzia?aj?cy wentylator i grzej?cy si? silnik) wcze?niej za?o?ony plan uda?o si? zrealizowa? w 100% i po raz pierwszy w historii Rallysprint Poland Team i niemieckiego rajdowego pucharu SCHOTTER CUP do dekoracji klasy H14 wysz?y trzy polskie za?ogi. Zwyci??yli Maciej Figel/Jacek Kociszewski, drugie miejsce zaj?li ?ukasz Sawicki/Mateusz Podraza a na trzecim stopniu podium stan?li Dawid Struensee/Tomasz Borko.
Jest to dla naszego zespo?u ogromny sukces - realizujemy wcze?niej ustalony plan i pokazujemy ?e w Polsce i Bydgoszczy s? kierowcy potrafi?cy szybko je?dzi?.
Link do jednego z przejazdów zwyci?skiej za?ogi Maciej Figel/Jacek Kociszewski
Chcemy te? podzi?kowa? cz?onkom zespo?u bez których pracy by?oby trudno odnosi? takie sukcesy - s? to Adam Ellert, Pawe? Pa?czy?ski, Adrian Wichu?a i Marek Paluch.
Kolejny start w ostatni weekend sierpnia w okolicach Hanoweru i tam równie? b?dziemy chcieli powtórzy? nasz wynik.
 

postheadericon KIEROWCY AUTOMOBILKLUBU BYDGOSKIEGO ZWYCI??AJ? NA 5 ADAC BERGRING RALLYE (wpis z dnia 7.07.2016)

 

W dniu 2 lipca 2016 roku w niemieckiej miejscowo?ci Teterow odby? si? 5 ADAC Bergring Rallye. Impreza by?a czwart? rund? pucharu SCHOTTER CUP w którym zawodnicy Rallysprint Poland Team startuj?. Bergring to jeden z najwi?kszych kompleksów szutrowych w Europie - sk?adaj? si? na niego tor szutrowy o d?ugo?ci 1887 m, tor ?u?lowy oraz wiele dróg dojazdowych wokó? obiektu. Rallysprint Poland Team reprezentowali
1. Maciej Figel (Automobilklub Bydgoski)/Jacek Kociszewski (Automobilklub Bydgoski) - klasa H14 BMW E30 318is
2. Dawid Struensee (Automobilklub Bydgoski)/Tomasz Borko - klasa H14 BMW E36 318ti
3. ?ukasz Sawicki (Automobilklub Bydgoski)/Mateusz Podraza - klasa H14 BMW E36 318is Coupe.
W imprezie wystartowa?a ca?a czo?ówka klasyfikacji sezonu Schotter Cup na czele z fi?skimi zawodnikami Latval? i Keskinenem. Impreza sk?ada?a si? z sze?ciu odcinków specjalnych o ??cznej d?ugo?ci 35 km. Jak na rajdy by?a to do?? specyficzna runda poniewa? dochodzi?o do wielu wyprzedza?, by?o wiele d?ugich skoków a sam tor pozwala? na szybk? i widowiskow? jazd?.
Maciej Figel/Jacek Kociszewski zaj?li 1 miejsce w klasie H14, pierwsze miejsce w klasyfikacji aut nap?dzanych na jedn? o? oraz czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej.
Dawid Struensee/Tomasz Borko zaj?li 2 miejsce w klasie H14 i 9 w generalce.
?ukasz Sawicki/Mateusz Podraza w swoim debiucie na niemieckich szutrach zaj?li bardzo wysokie czwarte miejsce w klasie H14.
Wi?cej informacji o zespole, planach i zamierzeniach mo?na znale?? na stronie www.polandteam.pl
 
Jak wygl?da?a rywalizacja z samochodu rajdowego pokazuje on-board za?ogi D. Struensee/T. Borko
 
Wi?cej bie??cych informacji mo?na znale?? na facebookowym profilu zepo?u
 
Gratulujemy klubowym kolegom i trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki w kolejnych startach!!!