Get Adobe Flash player
Aktualności

postheadericon 23.03.2010r.

KOMUNIKAT

Z przyjemnością informuję, że w dniu 18 marca 2010 roku, reprezentanci nowego wybranego na czteroletnią kadencję, Zarządu Automobilklubu Bydgoskiego spotkali się w Warszawie z Prezesem Polskiego Związku Motorowego Panem Andrzejem Witkowskim.

Jako jeden z najstarszych Klubów w Polsce tworzyliśmy w latach 50-tych XX wieku PZM. Dobrze postrzeganą tradycją jest spotkanie i przedstawienie pomysłów oraz planu działania nowego Zarządu Prezesowi PZM.

W spotkaniu uczestniczyli Prezes Zarządu AB Jacek Kociszewski, Wiceprezes Zarządu AB ds. organizacyjnych Wojciech Laskowski, Wiceprezes Zarządu AB ds. sportu Maciej Figel oraz Wiceprezes Zarządu AB ds. turystyki Arkadiusz Niespodziński. W rozmowie poinformowaliśmy Pana Prezesa PZM o dalszej chęci ścisłej współpracy, opartej na zasadach partnerskich. Zapewniliśmy, że wszystkie podejmowane przez nas inicjatywy (Puchar MOTO-BYDGOSZCZ, AB CUP, BMW-Challenge i wiele innych) mają na celu pozyskanie nowych sympatyków i członków Automobilklubu Bydgoskiego. Uważamy, że takie działania przekładają się bezpośrednio na postrzeganie PZM jako nowoczesnego Związku.

Spotkanie, które trwało ponad 1 godzinę można podzielić na dwa etapy:

  • przedstawienie bieżącej działalności oraz planów i zamierzeń na najbliższą kadencję Zarządu Automobilklubu Bydgoskiego,
  • udzielenie odpowiedzi na zadane przez Pana Prezesa PZM pytania związane ze stanem osobowym Klubu i pomysłami na nowe imprezy. Wymieniliśmy też uwagi na temat współpracy z ZO PZM oraz przedyskutowaliśmy zmiany w związkach i stowarzyszeniach mające nastąpić po wprowadzeniu w życie nowej "Ustawy o sporcie"

Ze swojej strony chcemy podziękować Panu Prezesowi za poświęcenie nam swego czasu. Było nam niezmiernie miło poznać się osobiście oraz uzyskać potwierdzenie, że w wielu sprawach Klub oraz Związek mają podobne cele.

 


 

 

postheadericon 23.02.2010r.

KOMUNIKAT

W dniu 23 lutego 2010 roku na pierwszym posiedzeniu po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Automobilklubu Bydgoskiego Zarząd Klubu ukonstytuował się w następujący sposób:

  • Prezes Zarządu (Urzędujący Członek Zarządu) - Jacek Kociszewski
  • Wiceprezes ds. organizacyjnych - Wojciech Laskowski
  • Wiceprezes ds. sportu - Maciej Figel
  • Sekretarz Zarządu - Jarosław Bentlejewski
  • Skarbnik - Kazimierz Anioł
  • Członek Zarządu ds. kontaktów z PZM - Ryszard Cyrankowski
  • Członek Zarządu - Piotr Kobus
  • Członek Zarządu - Marcin Bilski

Jednocześnie informujemy że po ukonstytuowaniu się Zarządu reyzgnację z powodu braku możliwości realizacji swoich celów złożył kol. Marcin Bilski. W związku z zaistniałą sytuacją obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu podjęli uchwałę o uzupełnieniu składu Zarządu do 8 osób (zgodnie z regulaminem Walnego Zebrania z dnia 22 lutego 2010). Osobą uzupełniającą skład Zarządu zgodnie z podjętą w dniu dzisiejszym (23.02.2010) uchwałą został kol. Arkadiusz Niespodziński.
 

 

postheadericon 08.02.2010r.

KOMUNIKAT

"Na podstawie par. 18.1 Statutu Automobilklubu Bydgoskiego Zarząd na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2010 roku podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków w dniu 22 lutego w I terminie o godz. 17.00, II terminie 22 lutego o godz. 17.15. Zebranie odbędzie się w siedzibie Klubu w Bydgoszczy w Parku Ludowym im. W. Witosa. Protokoł z poprzedniego zebrania znajduje się do wglądu w sekretariacie Automobilklubu Bydgoskiego. W załączeniu proponowany program zebrania"

Porządek Zebrania