postheadericon Program szkolenia

Program projektu

„Przyszłość z Pasją”

 

Zapraszamy do udziału w innowacyjnym projekcie szkoleniowym „Przyszłość z pasją” skierowanym do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z powiatów:

 • inowrocławskiego,
 • grudziądzkiego,
 • chełmińskiego,
 • mogileńskiego,
 • nakielskiego,
 • sępoleńskiego,
 • żnińskiego

województwa kujawsko-pomorskiego oraz miast w w/w powiatach do 25 tysięcy mieszkańców.
 

Nasze szkolenia charakteryzuje:
 

Wysoka jakość

Zajęcia prowadzą trenerzy oraz wykładowcy posiadający przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji. Kadra nastawiona jest przede wszystkim na przekazywanie wiedzy praktycznej, co ma decydujący wpływ na efektywność realizowanych szkoleń.

Praktyczna forma

Szkolenie ma formę treningu umiejętności - podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji przez trenera, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania praktyczne, biorą udział w symulacjach i dyskusjach moderowanych, rozwiązują testy kompetencyjne.

Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia, pozwoli na weryfikację dotychczasowych i zdobycie nowych umiejętności.

Duże doświadczenie dydaktyczne naszych trenerów gwarantuje bardzo efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na szkolenie.

 

PROGRAM SZKOLEŃ:

1. Kurs „Prawo jazdy kat. B”

 • 30 godzin zajęć teoretycznych
 • 30 godzin zajęć praktycznych (samochody Nissan Micra)

 

2. Szkolenie „Przedstawiciel handlowy” (łącznie 56 h)

 • przygotowanie do pracy – budowanie bazy potencjalnych klientów, ochrona danych osobowych (3 h)
 • kontakt telefoniczny z klientem – dotarcie do osoby decyzyjnej, trudne sytuacje w kontakcie telefonicznym (3 h)
 • pierwsze spotkanie z klientem (3h)
 • negocjacje handlowe (8h)
 • prezentacja oferty handlowej w relacji indywidualnej (4h)
 • radzenie sobie z zastrzeżeniami i wątpliwościami klienta (3h)
 • interaktywna prezentacja oferty do grupy odbiorców (4h)
 • trudne sytuacje w relacjach handlowych – asertywność handlowa (4h)
 • domykanie kontraktu handlowego (4h)
 • obsługa klienta w sytuacji reklamacyjnej (4h)
 • matematyka handlowa (4h)
 • obsługa programów Power Point, Excel, CRM (12h)
   

3. Szkolenie “Windykator” (łącznie 48h)

 • budowanie porozumienia z dłużnikiem – gra tonem głosu, reguły komunikacji werbalnej (4h)
 • psychologia dłużnika – motywy unikania płatności, przerzucenie odpowiedzialności, parafraza (4h)
 • typologia dłużnika i postawy windykatora (4h)
 • asertywne komunikaty (4h)
 • etapy rozmowy windykacyjnej – otwarcie i zamknięcie rozmowy, określenie celu rozmowy, kotwiczenie (4h)
 • wymówki i gry dłużnika – taktyki stosowane przez dłużnika (4h)
 • sankcje, rodzaje sankcji, stopniowanie sankcji (4h)
 • ustępstwa windykatora (4h)
 • prawne aspekty windykacji – przedawnienia, odpowiedzialność majątkowa podmiotów w obrocie gospodarczym, tytuły egzekucyjne i zasady postępowania, sposoby zabezpieczenia wierzytelności, GIODO, itp. (8h)
 • gry symulacyjne (8h)
   

4 Program Aktywnego Rozwoju (16h)

 • autoprezentacja
 • prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych,
 • metody poszukiwania pracy,
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
   

Przewidujemy również indywidualne wsparcie pośrednika pracy, który wspierał będzie proces wyszukiwania ofert pracy a także pomagał przygotować się do rozmowy o pracę.