Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Strona g?ˇwna Szkolenia kierowcˇw

Mistrzowskie prawko TYLKO z

 

Automobilklubem Bydgoskim!!!

 

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI to nowoczesny i profesjonalny O?rodek Szkolenia Kierowców.

Wieloletnie do?wiadczenie, wykwalifikowana kadra, nasz zapa? i entuzjazm to podstawa kszta?cenia na najwy?szym poziomie.

Nasze przygotowanie dydaktyczne, komfortowe warunki nauki i ?yczliwo?? pozwalaj? ograniczy? do minimum stres zwi?zany ze szkoleniem, dzi?ki czemu mo?emy zaoferowa? naszym klientom jak najlepsze przygotowanie do egzaminu pa?stwowego na prawo jazdy kat. B.

O?rodek Automobilklubu Bydgoskiego istnieje ponad 50 lat, przeszkolili?my kilkadziesi?t tysi?cy osób.  Obecnie uczymy dzieci kursantów z przed lat - jest to dla nas powód do dumy i rado?ci.

W trakcie naszej d?ugoletniej dzia?alno?ci uda?o nam si? zaszczepi? zami?owanie do motoryzacji wielu kursantom, którzy obecnie z sukcesami startuj? w ogólnopolskich i regionalnych rajdach samochodowych oraz imprezach turystycznych organizowanych przez Automobilklub Bydgoski i inne kluby (wi?cej info w zak?adce zawodnicy).

Ch?tnym zapewniamy mo?liwo?? przeja?d?ki prawdziwym samochodem rajdowym oraz poznanie jego budowy!!!

Kursanci, którzy odnajd? w sobie rajdowego ducha maj? szans? w??czy? si? w organizacj? imprez sportowych Automobilklubu Bydgoskiego.

Nasz o?rodek szkoleniowy to:

- instruktorzy b?d?cy fachowcami w swojej dziedzinie, cechuj?cy si? cierpliwo?ci? i wysok? kultur? osobist?, z wieloletnim do?wiadczeniem w kszta?ceniu kierowców

- samochody marki TOYOTA YARIS (wszystkie z klimatyzacj?) dok?adnie takie jak na egzaminie pa?stwowym oraz Nissan Micra

- biuro obs?ugi klienta wraz z sal? wyk?adow? w Bydgoszczy w Parku Ludowym im. W. Witosa (centrum miasta)

- dogodne terminy szkole? dopasowane do wymaga? klienta

- op?ata za kurs nauki jazdy w nieoprocentowanych ratach

 

OFERTA 1450 z?!!!

- szkolenie na prawo jazdy kat. B (na kurs mo?na zapisa? si? 3 miesi?ce przed uko?czeniem 18-ego roku ?ycia)

- mo?liwo?? zapisu na kurs w trybie on-line

- 30 godzin zaj?? teoretycznych (godziny lekcyjne)

- 30 godzin praktycznej nauki jazdy (godziny zegarowe)

- bezp?atne materia?y dydaktyczne

- badania lekarskie wykonywane w naszym o?rodku - 200 z? (jedna cena w ca?ej Polsce)

- egzaminy wewn?trzne praktyczny i teoretyczny

- mo?liwo?? nieograniczonego korzystania ze stanowisk komputerowych z testami egzaminacyjnymi

- ?wiczenia na wzorcowym placu manewrowym

- jazdy trasami egzaminacyjnymi

- kursy ekspresowe dostosowane do oczekiwa? klienta

ISTNIEJE MO?LIWO?? NEGOCJACJI CEN!!!

*jazdy doszkalaj?ce -  50 z?/godz. (Toyota Yaris)

 

OFERTA SPECJALNA - W DUECIE TANIEJ :-)

(dotyczy osób które zapisa?y si? na kurs prawa jazdy po 1 lipca 2011 roku)

ZAPYTAJ O SZCZEGÓ?Y NASZEJ OFERTY SPECJALNEJ 

 
 
 
 
 

 

 

Dla dwóch osób zapisuj?cych si? na kurs PROMOCJA - ka?da z nich otrzyma dodatkow? godzin? jazdy GRATIS do wykorzystania w dowolnym terminie :-)

Je?li chcesz dowiedzie? si? wi?cej, skontaktuj si? z nami pod adresem poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj─ůcymi. W przegl─ůdarce musi by─ç w┼é─ůczona obs┼éuga JavaScript, ┼╝eby go zobaczy─ç. lub wy?lij SMS o tre?ci KURS B pod numer 607 504 906  a nasz pracownik skontaktuje si? z Tob? i udzieli wyczerpuj?cych informacji.

 

ZAPRASZAMY!!!

 
´╗┐